Najlepiej opłacalny biznes?
Biznes i finanse

Najlepiej opłacalny biznes?

Sposobów na zarobienie dużych pieniędzy jest wiele. Jedne z nich wymagają olbrzymiego wkładu finansowego. Inne natomiast doświadczenia, wiedzy i cierpliwości. Aby znaleźć najlepszy sposób na biznes, należy zbadać rynek i odkryć tzw. Luki biznesowe, które będzie można sprawnie wypełnić. Wybierając pomysł na biznes należy sugerować się nie tylko łatwością rozwoju, ale przede wszystkim dochodowością. Tego typu rozwiązanie daje franchising.

Czym jest franchising?

Definicji i pojęć związanych z franczyzą jest wiele. Te najważniejsze określają franchising w następujący sposób:

  • To sposób na własny biznes pod znanym na rynku gospodarczym logo czy szyldem.
  • To system sprzedaży towarów, technologii oraz usług polegający na ścisłej współpracy pomiędzy odrębnymi wobec siebie przedsiębiorstwami.
  • Stronami kooperacji są: franczyzodawca i franczyzobiorcy.
  • To system opierający się na przepływie know-how – a więc konkretnej wiedzy technicznej z danej dziedziny, umiejętności czy kompetencji, przez cały czas obowiązywania umowy.
  • To możliwość korzystania przez franczyzobiorcą z nazwy, ww. know-how, znaków towarowych oraz pomocy w prowadzeniu działalności.

Istotnym faktem podczas prowadzenia biznesu korzystającego z franczyzy jest dostosowanie się franczyzobiorcy do głównej koncepcji franczyzodawcy. Oznacza to, że musi on prowadzić działalność gospodarczą według ściśle określonych zasad. Brak tutaj pola swobody do wprowadzania indywidualnych zmian.

Rodzaje franczyz? 

Każda dziedzina współczesnej gospodarki posiada swoje podziały. To samo dotyczy biznesu opartego na franczyzie. W zależności od pobieranego know-how, rodzaju działalności gospodarczej czy sposobie organizacji wyróżnia się następujące podziały:

  • indywidualna – polega na zawiązaniu franczyzy z kilkoma franczyzobiorcami,
  • sieciowa – mnogość podmiotów franczyzobiorców,
  • subordynacyjna – franczyzodawca posiada tylko koncepcje, która następnie jest rozwijana przez franczyzobiorców,
  • partnerską – część placówek prowadzona jest przez samego franczyzodawcę, lecz kilka innych przez franczyzobiorców,
  • master franchising – polega na tym, że franczyzodawca w umowie upoważnia franczyzobiorcę do działalności, dając mu przy tym wyłączność.

Najlepsza baza franczyz?  

Baz franczyz na dzisiejszym rynku finansowym jest wiele. Jedne wyróżniają się większą oryginalnością, inne natomiast niesamowicie wysoką dochodowością. Na polskim rynku można zauważyć, że tylko dwa modele, jakie posiada franczyza, są popularne. Należą do nich usługi oraz handel.

W aspekcie handlu, a więc franchisingu dystrybucyjnego z biegiem lat można zauważyć spadek jego popularności. W latach 90., ten typ współpracy sięgał prawie 3/4 rynku. Obecnie to niespełna 50%. Współpraca polega na udostępnieniu przez franczyzobiorcę wiedzy na temat asortymentu i metod jak go sprzedawać. Ponadto, otrzymuje się logo, specjalną oprawę sklepu oraz szkolenie z zakresu obsługi klienta i marketingu. W dystrybucji wyróżnia się następujące branże: apteki, odzież oraz obuwie, artykuły spożywcze i przemysłowe, kosmetyki, stacje paliw, artykuły sportowe czy też telekomunikację.

W kontekście franczyzy usługowej w Polsce jej udział z roku na rok się zwiększa. W latach 90. jej udział w rynku wynosił 25%, obecnie to już ponad połowa. System współpracy jest bardzo podobny. Główne wykorzystywane do tego branże to: gastronomia (KFC, McDonald), edukacja, turystyka, fitness, bankowość, obsługa biznesu, nieruchomości lub doradztwo gospodarcze.

Jeżeli priorytetem przyszłego przedsiębiorcy jest zysk i stały dochód, bez inwestowania w pomysł, logo, to najlepszym sposobem jest podjęcie współpracy z franczyzodawcą. To nie tylko jasne zasady kooperacji, ale również możliwość spełniania się biznesowo.

Post Comment