Człowiek, robot i miejsce pracy
Technologia

Człowiek, robot i miejsce pracy

W polemikach akademickich wielokrotnie pojawiają się dowody świadczące o pewnego typu troskach o przyszłe losy pracy na świecie. O ile dziś to może nie stanowić jeszcze problemu, o tyle za kilkadziesiąt lat zalgorytmizowane roboty mogłyby stanowić znacznie bardziej wartościowych pracowników aniżeli inne osoby. W jaki sposób w obliczu tego zapowiada się przyszło los dla ludzi?

Już teraz podnosi się opinię, iż w nieodległej przyszłości zaniknie aż parędziesiąt profesji. Praca realizowana przez osoby zatrudnione zostanie zastąpiona wydajnością robota. Najbardziej znaczące ryzyko obejmuje bezsprzecznie te profesje, które nie potrzebują wyższych umiejętności. Osoby zarządzające firmami, opierającymi się na pracy fizycznej pracowników, ostrożnie zaczynają wprowadzać do generalnego funkcjonowania maszyny. Należy położyć nacisk na to, czemu to podejście jest tak dochodowe dla przedsiębiorstw.

Zdaje się, iż korzystanie z robotów w pracy jest bardzo kosztowne. To prawdziwy argument, jednak warto zaznaczyć, że inwestowanie w to może w szybki sposób zwrócić się, dlatego że produktywności maszyny nie można porównywać z produktywnością zatrudnionej osoby. Maszyna nie musi posiadać dni wolnych, także nie przechodzi chorób, może pracować z tą samą efektywnością przez 24 godziny. To oczywiście z takich przyczyn praca maszyny może być niebezpieczna dla ludzi w takim sensie, iż ci nie zdołaliby odnaleźć pracy.

Niedawno głośno dyskutowało się o sugestii opodatkowania maszyn, dlatego że mogłoby to pewnym sposobem zwolnić kradzież pracy robotów. Znajduje to swych popleczników oraz oponentów, ale obnaża jedną podstawową kwestię – automaty są wykorzystywane coraz bardziej przy pracach różnego rodzaju i przez menedżerów zajmujących się np. przemysłem.

Warto podkreślić, iż kadra pracownicza nie zostanie podmieniona całkowicie przez maszyny. Nieprzerwanie będzie poszukiwana doświadczona osoba do ich obsługi oraz monitorowania, tak więc tak nie jest, że znikną zawody w ogóle. Mówi się także, iż za jakiś czas ludzkości w zupełności wystarczy czterogodzinny dzień pracy, albowiem większość czynności wykonywana będzie przez innowacyjne technicznie maszyny.

Post Comment